Pentru predarea intermediara

Piese obligatorii:
Machetă sc. 1:50 cu părţi detaşabile sau secţionata, din mucava.
2x secţiune caracteristica; cotate, valorate, cu anturaj, optional in perspectivă sc. 1:50
2x plan la două cote diferite, prin spaţiu acoperit, ingropat, amenajare după caz, cotat, valorat, sc. 1:50
1x plan de situaţie cu schiţarea vecinilor de parcelă, sc. 1:100
Min. 2x perspective la nivelul ochiului, din spaţii importante ale proiectului, valorate, cu anturaj, dimensiune minima format a4

Alte piese desenate la alegere.

TETRAPOLIS 1 şi desfăşurare atelier!

Prima temă de proiectare:

Layout tema1

Luni 17.02.2013 este prima sedință de atelier din semestrul 2! După cum vedeți în tema de proiectare, vă propunem o desfăsurare inedită și un format nou de predare și notare. Tot mâine veți cunoște îndrumătorii:

Grupa A: Vladimir Obradovici, Ana-Maria Ghiniţă
Grupa B: Cristian Blidariu, Oana Grecea
Grupa C: Alexandru Cozma, Andreea Simici
Grupa D: Dragomir Drăgan, Marius Găman

O veți cunoaște pe d-ra Ana-Maria Ghiniţă, care a înlocuit-o pe d-ra Irina Feier.

Tema de proiectare spune ca mâine începe jocul dar nu putem face asta fără un suport! Găsiți atașate patru hărți pentru cele patru grupe! Vă rugăm ca până mâine la atelier să vă organizați și sa aveți aceste hărți printate,format A1, 1 exemplar pentru fiecare grupă, harta aferentă grupei! Tot până mâine trebuie sa alegeți 5 culori pentru grupa voastră, și să aduceți 6 cartoane colorate pentru fiecare culoare aleasă, format A4, adică în total 30 de cartoane pentru fiecare grupă! NU UITAȚI cutterele, liniarele și banda adezivă de hârtie acasă!

Layout harti

Fiecare student își va printa, pe format A4, fişa de corectură pentru semestrul ce tocmai a inceput! Este OBLIGATORIE capsarea foilor printate şi prezentarea lor pentru notarea fiecărei corecturi. Atașat găsiți fișierul în format .PDF!

FISA DE CORECTURA

SUCCES!