Tema 5 Seminar Teoria Arhitecturii

LOCURI IN SPATIU

Planul de călcare (pardoseala) împreună cu planul de deasupra capului (tavanul) conlucrează la definirea anumitor locuri/ zone dintr-un spațiu dat având dimensiunea de 10x10m şi h=5.00m. Prin configurația acestora se vor genera 3 spații principale care pot îndeplini funcțiunile de spațiu de zi, spațiu de lucru şi spațiu de trecere. Aceste spaţii născute în conturul cadru pot fi relaţionate direct de limitele date sau pot funcţiona independent în interiorul acestuia, însă se va avea în vedere că circulaţia interioară să fie una fluenta. Se va prevedea un singur acces dinspre exterior către interior, iar cota +0.00  poate fi la cel mult 2.00m faţă de limita inferioară a spaţiului iniţial dat. Modul de operare este alcătuit din procedee de substracţii sau/şi adiţii la nivelul pardoselilor şi tavanelor. Nu se va utiliza niciun tip de delimitare spaţială laterală (pereţi, stâlpi).

Metoda

Pe o planșă format A3, poziționată pe verticală, se va reprezenta scara 1:50:

-planul spaţiului iniţial (secţiune orizontală h=1.00m faţă de cota +0.00) pe care se vor figura planurile de călcare cu elemente de circulaţie pe verticală (trepte, rampe)  

-o secţiune perspectivă care să cuprindă minim 2 locuri definite și realizată astfel încât să se înțeleagă cât mai bine intreg spațiul generat.

Tehnica de redactare:

Se va desena folosind creion grafic/liner și utilizând instrumente de precizie (teu, echere etc). Este important să se citească zona secționată fie prin folosirea de grosimi de linii diferite fie prin hașurarea zonei secționate. În colțul din dreapta jos se va desena un cartuș, dreptunghi de 14cm lungime și 1cm înălțime unde se va nota numele.

Timp de lucru:

Lansarea temei la ora 10:00.

Predarea temei la ora 11:50.

Criterii de apreciere:

varietatea şi complexitatea propunerilor de definire spatiala;

-corectitudinea corelării dintre plan şi secţiune;

-acurateţea şi calitatea grafică;

Tema 5 S6 TA

Reclame

Tema 4 Seminar Teoria Arhitecturii

Stabilirea de bariere fizice sau virtuale este un proces care vine în întâmpinarea nevoilor de zonificări funcţionale, ghidaj al circulaţiilor, definire a anumitor “locuri” în spaţiul construit sau de determinare a diverselor relaţii dintre spaţiul interior şi cel exterior. Limitele fizice pot fi totale sau parţiale, în timp ce limitele virtuale pot face uz de lumina naturală pentru demarcaj.

Astfel, având ca suport exerciţiul din tema anterioară, se vor realiza 3 propuneri de secţiuni, căte una pentru fiecare plan. Linia de secțiune v-a fi paralelă cu laturile pătratului și va fi poziționată astfel încât să cuprindă cât mai multe spații. Scopul exercițiului este de a realiza secțiuni care respectă caracterul planurilor și de a operarea cu diverse tipuri de limite. Modul de operare este alcătuit din procedee de substracţii sau/şi adiţii la nivelul planurilor de închidere (pardoseli, pereţi, planul de deasupra capului). Înălţimea maximă admisă este de 5.00 m.

Propunerile din tema 3 vor fi considerate secţiuni orizontale realizate la înălţimea de 1.10m. Se va marca linia de secțiune pe planurile de la tema 3.

Metoda

Pe o planșă format A3, poziționată pe orizontală, se vor desena trei secțiuni, scara 1:100, amplasate central.  

Tehnica de redactare:

Se va desena folosind creion grafic, liner și utilizând instrumente de precizie (teu, echere etc). Este important să se citească zona secționată fie prin folosirea de grosimi de linii diferite fie prin hașurarea zonei secționate. În colțul din dreapta jos se va desena un cartuș, dreptunghi de 14cm lungime și 1cm înălțime unde vă veți scrie numele.

Timp de lucru:

Lansarea temei la ora 10:00.

Predarea temei la ora 11:50.

Criterii de apreciere:

-varietatea şi complexitatea propunerilor;

-corectitudinea corelării dintre plan şi secţiune;

-acurateţea şi calitatea grafică.

Tema 4 S5 TA

Tema 3 Seminar Teoria Arhitecturii

Prin exercițiul 3 vă propunem generarea formei și a limitelor unui spațiu interior, situat în interiorul unui contur dat, de formă pătrata, cu latura de 10 m, precum și rezolvarea acceselor în spațiul respectiv – la nivel conceptual.

Se dorește generarea de minim 3 spații interioare pentru fiecare plan și minim două accese.

Pentru definirea spațiului, cât şi a acceselor, se vor folosi elemente de definire spațială de tip punct, linie, volum sau orice combinație între acestea, fără a altera pătratul cadru – forma sa trebuie să rămână lizibilă.

Modul de definire a acceselor, precum și numărul acestora variază în funcție de forma şi poziția spațiului interior în pătratul cadru.

Se vor preda 3 variante distincte de rezolvare a cerințelor de mai sus (3 variante de rezolvare a spațiilor interioare, cu accesele aferente), în secțiune orizontală (plan).

Metoda:
Pe o planșă format A3, poziționată pe orizontală, se vor desena trei planuri, scara 1:100, amplasate central.

Tehnica de redactare:
Se va desena folosind creion grafic, liner și utilizând instrumente de precizie (teu, echere etc). Este important să se citească zona secționată fie prin folosirea de grosimi de linii diferite fie prin hașurarea zonei secționate. În colțul din dreapta jos se va desena un cartuș, dreptunghi de 14cm lungime și 1cm înălțime unde vă veți scrie numele.

Timp de lucru:
Lansarea temei la ora 10:00.
Predarea temei la ora 11:50.

Criterii de apreciere:
– înțelegerea structurii formei date şi rezolvarea cerințelor în consecință;
– corelarea formei spațiului interior cu forma cadru şi cu numărul şi definiția spațială a acceselor;
– varietatea propunerilor;
– definirea şi manipularea limitelor interior-exterior;
– relațiile formale şi calitățile spațiale generate, ținând cont de forma dată;
– calitatea şi lizibilitatea desenului.

Tema 3 S4 TA

TEMA pentru RESTANTIERI (incepand cu anul 3)

LANSARE TEMA 05.11. 2018

PREDARE TEMA (restantieri) 29.11.2018

I TM

dsc_0005

Definiţie: Dihotomie = diviziune în două părţi a unui conceptDefiniţie: Dihotomie = diviziune în două părţi a unui conceptStatic/ Dinamic, Greu/ Uşor, Închis/ Deschis, Tensiune/ Calm, Ordine/ Dezordine
Se pleacă de la un volum de operare imaginar cu dimensiunea de 6x9x12 metri care se va poziţiona pe una din feţele sale la alegere.Acest volum va fi sugerat prin învelişul “coaja” sa astfel încât forma iniţială să rămână recognoscibilă.În interiorul acestui volum se va amplasa un spaţiu. Accesul în spaţiul interior se poate face de pe oricare din feţe (exceptând cea pe care este aşezat volumul), accesul se va trata cu o atenţie deosebită.Expresia interioară a compoziţiei spaţiale şi cea exterioară a celei volumetrice va fi dată de cele două cuvinte antitetice care ţi-au fost atribuite.Determinanţii întregii compoziţii sunt doar elemente liniare şi suprafeţe plane (dintr-un singur material) pt exercitiul de scheletal, respectiv elemente volumetrice cu masa pentru exercitiul de substractie.Se…

Vezi articolul original 58 de cuvinte mai mult

Concursul de arhitectură Hans Fackelmann Ediţia I 2018-2019.

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara are plăcerea de a anunţa lansarea Concursului de arhitectură Hans Fackelmann Ediţia I 2018-2019.

Concursul este dedicat tuturor elevilor aflaţi în clasa a 12-a sau absolventi de ciclu liceal care doresc să urmeze studii universitare de licenţă în cadrul FAUT, specializarea Arhitectură.

Pentru mai multe informaţii vă invităm să consultaţi site-ul dedicat Concursului la adresa: www.vreaulaarhitectura.ro

44992003_940794806117227_5522870017537867776_o

Tema 2 Seminar Teoria Arhitecturii

Articulația între elemente accentuează autonomia părților. Pune în valoare existența și rolul particular al diferitelor elemente constructive ale clădirii. Punctul de întâlnire între două sau mai multe suprafețe de închidere este subliniat prin două tipuri de operaţii: adiție de elemente determinând astfel o articulare pozitivă sau substracție rezultând o articulare negativă. Tema 3 a seminarului propune un exerciţiu de generare de 3 posibile secțiuni caracteristice ale aceluiaşi spaţiu dat. Fiecare variantă va trata separat următoarele situaţii bazate pe aplicarea operaţiilor de adiţie şi substracţie în punctele de întâlnire interioare şi exterioare:

  1. Articulare pozitivă prin operaţii de adiţie
  2. Articulare negativă prin operaţii de substracţie
  3. Articulaţii pozitive şi negative în cadrul aceleiaşi compoziţii.

Metoda:

Pe o planșă format A3 se vor desena trei secțiuni cu perspectivă, scara 1:50 a celor trei spații, conform modelului dat. Spațiile au 3m înălțime, 5m lungime, iar grosimea pereților este de 0,75m. Prima secțiune se va articula pozitiv atât spațiul interior cât și coaja exterioară, cea de-a doua secțiune se va articulata negativ atât spațiul interior cât și coaja exterioară, iar în cea de-a treia se va secțiune se vor utiliza ambele tipuri de articulari la nivelul spațiul interior și a cojii exterioare. Secțiunea cu perspectivă se realizează la un singur punct de fugă care se află în interiorul spațiului.  

Tehnica de redactare:

Se va desena folosind creion grafic, liner și utilizând instrumente de precizie (teu, echere etc). Pentru evidenţierea zonei secţionate se va folosi hașura plină. În colțul din dreapta jos se va desena un cartuș, dreptunghi de 14cm lungime și 1cm înălțime unde vă veți scrie numele.

Timp de lucru:

Lansarea temei la ora 10:00.

Predarea temei la ora 11:50.

Criterii de apreciere:

– complexitatea şi coerența operaţiilor în cadrul compoziţional;

– corectitudinea articulărilor şi armonia compoziţională propusă;

– acurateţea desenului rezultat.

Tema 2 S3 TA

Template A3

Sectiune cotata