Arhive pe categorii: Tema de proiectare

TEMA 2, CASA cu GRADINA

17fd81e58fa2b3a8fc6c06919c29b3d3

2018 S2 Tema2

Tema pe care v-o propunem pentru prima parte a semestrului vă pune întrucâtva în faţa unui paradox; veţi fi deopotrivă arhitecţi dar şi proprii voştri clienţi. Relevându-vă propriul spaţiu i-aţi înţeles dimensiunile, forma, relaţiile cu lumea exterioară, calităţile ambientale. Observaţia noastră este retorică bineînţeles. De cele mai multe ori locuim în spaţii mici, lipsite de expresie formală sau plastică, cu relaţii sărăcăcioase prea puţin studiate. Misiunea arhitectului este tocmai aceea de a crea spaţii funcţionale de calitate, de a negocia forme armonioase faţă de un context dat. În acest semestru ne vom concentra atenţia pe modul în care generăm spaţiul şi pe felul în care controlăm calităţile lui: funcţionale, formale, plastice, poetice.

Vom face acest exerciţiu punându-vă în situaţia de va genera propriul spaţiu. Acesta trebuie, bineînțeles, să vă reprezinte. Am văzut că arhitectura este definită de formă (atunci când este citită din exterior) şi de spaţiu (atunci când este parcursa din interior). Personalităţile noastre sunt la rândul lor definite de această dualitate: avem o persoană publică nu de puţine ori formală, definită prin diverse moduri de exteriorizare şi o persoană lăuntrică, interiorizată, privată. Proiectul pe care vi-l propunem va trebui să surprindă această relaţie interior şi exterior, între spaţiu personal şi spaţiu public, între introspecţie şi proiecţie. Limbajul pe care îl veţi folosi pentru a spune cine sunteţi va fi însă cel al arhitecturii. Veţi folosi tot ce aţi învăţat până în acest moment la cursul de teorie dar şi în cadrul atelierului. Pe parcursul semestrului vom introduce noţiuni noi.

Dacă în primul semestru ne-au interesat relaţiile complexe ce apar între ţesut şi obiect dar şi ideea relaţionării între vecini, de această dată veţi opera spaţiul printr-un efort individual. Fiecare dintre voi va primi un sit de formă pătrată de 14m x14m. Accesul se face de pe latura nordică. Modul de ocupare al sitului este la latitudinea voastră atât timp cât nu depăşiţi un procent de ocupare de 50% din suprafaţa terenului. Casa poate fi îngropată, pusă la cota terenului, pusă deasupra lui, poate fi verticală sau orizontală, perimetrală sau centralizată, răsfirată sau concentrată pe o anumită zonă. Indiferent de modul de aşezare casele propuse vor fi alcătuite din trei spaţii majore: un spaţiu diurn, un spaţiu nocturn și o grădină. Grădina este tema casei voastre, celelalte două spaţii raportându-se la ea. Spaţiile funcţionale pot fi mobilate cu mobilier fix, născut din logica proiectului. În cadrul spaţiilor va trebui să generaţi locuri cu funcţii distincte. Natura acestora rămâne la alegerea voastră.

Anunțuri

S2 TEMA 1 – RELEVEU

topblueprint

 

Obiectivul acestui exerciţiu îl constituie dezvoltarea capacitaţii de a înţelege scara și dimensiunile spațiul personal destinat locuirii – camera proprie.
In consecinţă va trebui sa întocmiţi un releveu al camerei în care locuiţi în acest moment (poate fi camera de acasă sau camera de cămin), în care vor & evidenţiate toate dimensiunile de gabarit, poziţia si dimensiunea golurilor de lumină, accesul, înălţimea spațiului, precum și modul de mobilare . În caz ca exista un balcon sau o terasa, aceasta va fi relevată împreună cu spatiul interior al camerei.
(Tehnicile de reprezentare vor prezentate la lansarea temei, însă ele pot găsite în manualele de arhitectura de tip NEUFERT).

2017_2018 S2 Tema 1

Piese desenate – Predare 21.12.2017


750px-Interior_View_of_Drafting_Room_in_ERB_-_GPN-2000-001447.jpg

Planșă format A1 841×594 mm

  • plan de situație cu ilustrarea vecinilor și a spațiului public adiacent sc. 1:200, cu umbre;
  • plan/planuri nivel curent sc. 1:50;
  • 2 secțiuni caracteristice sc. 1:50;
  • fațade sc. 1:100 cu evidențierea materialității;
  • minim o perspectivă exterioară și minim 1 perspectivă interioară – ambele de la nivelul ochiului.

TEMA 6 ARHIOPOLIS

4d638628bc4ccf40fba0b9d3460951a8

În primele cinci teme din acest semestru am învăţat să ne uităm la oraş. Privind de jos, de la nivelul străzii, am cartat spaţii şi locuri, am căutat să descoperim calităţile senzitive ce ne apropie de aceste spaţii. De sus, de la înălţimea observatorului aerian, am căutat să înţelegem cum este alcătuit ţesutul oraşului și care-i sunt regulile de compoziţie. Ai descoperit că spaţiul poate fi figura sau fond că ţesutul şi obiectele au una sau mai multe direcţii, că există pondere, echilibru, ierarhie, simetrie dar şi asimetrie, că oraşul este în egală măsură ritm dar şi melodie.

În continuare, pentru restul semestrului vă propunem un joc de simulare. Misiunea acestui joc este de a construi patru aşezări, câte una pentru fiecare grupă. Oraşul vostru, ca orice oraş are şi beneficiari. Ei se numesc: Phillip Johnson, Gerrit Rietvelt, Alvar Aalto, Louis Kahn, Oscar Niemeyer, Luis Barragan, Jane Jacobs, David Chipperfield, Valerio Olgiati, Peter Zumthor, Zaha Hadid, Tadao Ando, Kazuyo Sejima, Carlo Scarpa, Steven Holl, John Pawson, Aldo Rossi, Aires Mateus, Sou Fujimoto, Ricardo Bofill. Voi sunteţi arhitecţii lor. Fiecare dintre ei va primi în acest oraş o casă cu un singur spaţiu interior şi anume spaţiul personal de studiu.

ARHIOPOLIS 2017_18

harta-grupa-d 

harta-grupa-c 

harta-grupa-b 

harta-grupa-a 

simulare

TEMA 5

1_4_12b

Pentru următoarea săptămâna ne vom continua exerciţiu de analiza urbana utilizând privirea panoptică, aeriană. În acest sens vă veţi uita fiecare dintre voi la oraşul din care proveniţi utilizând hărţile Google. Folosind aceeaşi înălţime de privire veţi observa scara oraşului, textura lui, densitatea şi granulaţia, accidentele ce-i alterează regulile, compoziţia urbană. Veţi căuta să identificaţi ţesuturi urbane ordonate/ dezordonate, structurate cartezian sau organic/ dense sau rarefiate, de tip figură sau fond.  Exerciţiul se va concretiza printr-o prezentare comparativă ce va pune accent pe şase principii compoziţionale gestaltiste  la alegerea voastră. entru următoarea săptămâna ne vom continua exerciţiu de analiza urbana utilizând privirea panoptică, aeriană. În acest sens vă veţi uita fiecare dintre voi la oraşul din care proveniţi utilizând hărţile Google. Folosind aceeaşi înălţime de privire veţi observa scara oraşului, textura lui, densitatea şi granulaţia, accidentele ce-i alterează regulile, compoziţia urbană. Veţi căuta să identificaţi ţesuturi urbane ordonate/ dezordonate, structurate cartezian sau organic/ dense sau rarefiate, de tip figură sau fond.  Exerciţiul se va concretiza printr-o prezentare comparativă ce va pune accent pe şase principii compoziţionale gestaltiste  la alegerea voastră. Predarea și prezentarea exercițiului se va face pe carton format A3 land scape. Pe fiecare format A3 vor fi exemplificate două  principii utilizând doua vignete de tip pozitiv negativ înfăţişând ţesutul studiat, din fiecare din cele două oraşe. (rezultă un total de patru vignete per planşa A3), un scurt text argumentativ şi o imagine desenată de la nivelul străzii ce consideraţi că este specifică pentru fiecare din spaţiile studiate.

Tema 5

a3e7ccfd3c8013e95330c2a53f99b7f6    f6f6901c8de7b2275e45327759be5207

Criteriile de notare pentru acest exercițiu sunt :
– identificarea justă a caracterelor/ principiilor ce definesc ţesuturile alese
– complexitatea exemplelor alese
– expresivitatea și originalitatea modului de prezentare grafică

23.10 – lansarea temei
26.10 – corectură
30.10 – predare și prezentare la panou

TEMA 4

-memorial-architecture-carlo-scarpa

Pentru a patra temă din acest an vă reinvitam în spaţiul urban, cu misiunea de a găsi artefacte, sau mai bine zis obiecte cu care oamenii interacţionează în mod direct. Veţi căuta aşa aşadar, urmărind în continuare tema percepţiei enunţata la TA, trei tipuri de artefacte sau mai bine zis de condiţii spaţiale.
LOCUL de STAT. Pe o planşă A3 veţi explica şi compară prin fotogra% e şi desen trei locuri de stat găsite în spaţiul urban al oraşul Timişoara. Cele trei locuri de stat trebuie să fie diferite prin calitatea lor spaţială, materială, perceptivă.
COPACI sau ARBORI. Pe o planşă A3 veţi explica şi compară prin fotografie şi desen trei copaci găsiţi în spaţiul urban al oraşul Timişoara. Cei trei copaci trebuie să fie diferiţi prin calitatea lor spaţială, perceptiva, şi prin felul în care organizează spaţiul din jurul lor.
FÂNTÂNI PUBLICE pe o planşă A3 veţi explica şi compară prin fotografie şi desen trei fântâni găsite în spaţiul urban al oraşul Timişoara. Cele trei fântâni trebuie să fie diferite prin calitatea lor spaţială, materială, perceptivă sau chiar funcțională.
Predarea și prezentarea exercițiului se va face pe planse A3 land scape.
Criteriile de notare pentru acest exercițiu sunt :
– calitatea studiului comparativ al artefactelor alese,
– expresivitatea și originalitatea modului de prezentare grafică
16.10 – lansarea temei
19.10 – corectură
23.10 – predare și prezentare la panou

Tema 4