CARTI de ARHITECTURA la LIBER

GOLD MINE.

http://www.arch2o.com/download-architecture-books-for-free/

523814._UY432_SS432_

Anunțuri

TEMA 2, CASA cu GRADINA

17fd81e58fa2b3a8fc6c06919c29b3d3

2018 S2 Tema2

Tema pe care v-o propunem pentru prima parte a semestrului vă pune întrucâtva în faţa unui paradox; veţi fi deopotrivă arhitecţi dar şi proprii voştri clienţi. Relevându-vă propriul spaţiu i-aţi înţeles dimensiunile, forma, relaţiile cu lumea exterioară, calităţile ambientale. Observaţia noastră este retorică bineînţeles. De cele mai multe ori locuim în spaţii mici, lipsite de expresie formală sau plastică, cu relaţii sărăcăcioase prea puţin studiate. Misiunea arhitectului este tocmai aceea de a crea spaţii funcţionale de calitate, de a negocia forme armonioase faţă de un context dat. În acest semestru ne vom concentra atenţia pe modul în care generăm spaţiul şi pe felul în care controlăm calităţile lui: funcţionale, formale, plastice, poetice.

Vom face acest exerciţiu punându-vă în situaţia de va genera propriul spaţiu. Acesta trebuie, bineînțeles, să vă reprezinte. Am văzut că arhitectura este definită de formă (atunci când este citită din exterior) şi de spaţiu (atunci când este parcursa din interior). Personalităţile noastre sunt la rândul lor definite de această dualitate: avem o persoană publică nu de puţine ori formală, definită prin diverse moduri de exteriorizare şi o persoană lăuntrică, interiorizată, privată. Proiectul pe care vi-l propunem va trebui să surprindă această relaţie interior şi exterior, între spaţiu personal şi spaţiu public, între introspecţie şi proiecţie. Limbajul pe care îl veţi folosi pentru a spune cine sunteţi va fi însă cel al arhitecturii. Veţi folosi tot ce aţi învăţat până în acest moment la cursul de teorie dar şi în cadrul atelierului. Pe parcursul semestrului vom introduce noţiuni noi.

Dacă în primul semestru ne-au interesat relaţiile complexe ce apar între ţesut şi obiect dar şi ideea relaţionării între vecini, de această dată veţi opera spaţiul printr-un efort individual. Fiecare dintre voi va primi un sit de formă pătrată de 14m x14m. Accesul se face de pe latura nordică. Modul de ocupare al sitului este la latitudinea voastră atât timp cât nu depăşiţi un procent de ocupare de 50% din suprafaţa terenului. Casa poate fi îngropată, pusă la cota terenului, pusă deasupra lui, poate fi verticală sau orizontală, perimetrală sau centralizată, răsfirată sau concentrată pe o anumită zonă. Indiferent de modul de aşezare casele propuse vor fi alcătuite din trei spaţii majore: un spaţiu diurn, un spaţiu nocturn și o grădină. Grădina este tema casei voastre, celelalte două spaţii raportându-se la ea. Spaţiile funcţionale pot fi mobilate cu mobilier fix, născut din logica proiectului. În cadrul spaţiilor va trebui să generaţi locuri cu funcţii distincte. Natura acestora rămâne la alegerea voastră.

TEORIA ARHITECTURII Cursul 1

967d3c636cdc24e6e333c03f4f0b8d9a

Materialele prezentate în cadrul primului curs de TA din acest semestru pot fi găsite urmărind urmatoarele două link-uri:

Temele prezentate în cele două cursuri pot fi urmărite ca suport imagistic și pe Pinterest, după cum urmează:

Pentru discuția legată de verticalitate și orizontalitate în compoziția de arhitectură:

 

Pentru definiția spațiului cu elemnte orizontale vă rog sa observați operațiile ce pun în valoare fie planul de călcare fie planul de deasupra capului.

 

S2 TEMA 1 – RELEVEU

topblueprint

 

Obiectivul acestui exerciţiu îl constituie dezvoltarea capacitaţii de a înţelege scara și dimensiunile spațiul personal destinat locuirii – camera proprie.
In consecinţă va trebui sa întocmiţi un releveu al camerei în care locuiţi în acest moment (poate fi camera de acasă sau camera de cămin), în care vor & evidenţiate toate dimensiunile de gabarit, poziţia si dimensiunea golurilor de lumină, accesul, înălţimea spațiului, precum și modul de mobilare . În caz ca exista un balcon sau o terasa, aceasta va fi relevată împreună cu spatiul interior al camerei.
(Tehnicile de reprezentare vor prezentate la lansarea temei, însă ele pot găsite în manualele de arhitectura de tip NEUFERT).

2017_2018 S2 Tema 1

Piese desenate – Predare 21.12.2017


750px-Interior_View_of_Drafting_Room_in_ERB_-_GPN-2000-001447.jpg

Planșă format A1 841×594 mm

  • plan de situație cu ilustrarea vecinilor și a spațiului public adiacent sc. 1:200, cu umbre;
  • plan/planuri nivel curent sc. 1:50;
  • 2 secțiuni caracteristice sc. 1:50;
  • fațade sc. 1:100 cu evidențierea materialității;
  • minim o perspectivă exterioară și minim 1 perspectivă interioară – ambele de la nivelul ochiului.